29/11/2023 21:08

Sợ nguy hiểm đến tính mạng, gia đình các nạn nhân đã chuyển tiền chuộc hơn một tỉ đồng mới được thả về nước.