27/07/2021 10:44

Lợi dụng sự tin tưởng, Thanh nói dối anh K. có 61 ô tô cần thanh lý để lừa đảo, chiếm đoạt của anh K. số tiền hơn 3 tỷ đồng.