04/07/2023 11:10

Bằng một số thủ đoạn tạo dựng lòng tin, Trần Thị Huyền đã bán được những thửa đất không có thật, không thuộc quyền sử dụng của mình, một thửa đất bán cho nhiều người… để chiếm đoạt tài sản hơn 3 tỷ đồng.