13/11/2018 15:49

Hồ Thị Thu Thủy nói mình có khối tài sản trị giá hàng trăm tỉ đồng đi lừa lấy mấy trăm triệu làm gì...