30/12/2020 13:52

Là một thầy cúng, mở cửa hàng bán cơm chay rồi tự xưng là Phó tổng Giám đốc Công ty bánh kẹo Kinh Đô, Dương Văn Minh sử dụng con dấu giả, lập hồ sơ để lừa đảo.