17/05/2022 08:36

Để dễ lừa đảo, Hằng tạo cho mình vỏ bọc sang chảnh rồi làm giả bìa đất và kêu gọi các nhà đầu tư chung tiền rồi chiếm đoạt.