19/10/2013 11:36

Mặc dù đã xuất ngũ khỏi ngành công an nhưng đối tượng Sơn vẫn giới thiệu còn làm trong ngành, sau đó lừa chạy việc làm, lấy tiền ăn tiêu cá nhân.

16/06/2013 14:39

Lấy mác là thạc sĩ, luật sư và có quen biết với lãnh đạo các quận, huyện và cả Trung ương để xin việc, Đặng Thị Lê đã lừa nhiều người với số tiền hơn 1 tỷ đồng.