02/12/2022 17:30

Ngoài trường hợp của Trọng Hoàng chấn thương, đội tuyển Việt Nam tiếp tục chia tay Lương Duy Cương.