08/10/2015 08:27

Không phủ nhận mức thu nhập có thể lên đến 20 triệu đồng/tháng của lao động giúp việc gia đình, nhưng nhiều người trong nghề cho rằng đó là mức thu nhập rất khó đạt được.

05/12/2014 15:26

Một phần không nhỏ những người lao động ở khu vực nông thôn ra thành thị làm việc vẫn có nhu cầu cất giữ vàng nên việc giá vàng xuống thấp như hiện nay khiến họ hồ hởi.