09/11/2021 09:45

Ông Lương Văn Hóa - Nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long mới bị Bộ Công an bắt tạm giam.