05/03/2021 07:53

Sau bữa ăn, người Việt thường có thói quen này và dẫn đến nhiều tai nạn đáng tiếc.