07/09/2015 09:16

Hiện nay, ở một số địa bàn công cộng xuất hiện các đối tượng gái mại dâm đi xe đạp, xe máy, lang thang tìm khách làng chơi để bán dâm.