06/01/2017 08:28

Do có ý định chiếm đoạt tài sản nên Tú yêu cầu anh Hoàng chuyển 2,5 tỷ đồng để chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở.