17/02/2023 15:57

Rượu uống nhiều hay ít đều ảnh hưởng tới sức khoẻ. Vì vậy, hãy hạn chế uống rượu nếu có thể để bảo vệ chính mình.