30/06/2014 14:10

Ngoài những cố gắng khẳng định bản thân trên sàn catwalk, Mâu Thanh Thủy đang từng bước xây dựng phong cách thời trang cá nhân theo tiêu chí ấn tượng không trưng trổ.