01/06/2017 08:16

Những chiếc xe trong danh sách dưới đây sở hữu công nghệ hiện đại và thể hiện tầm nhìn về tương lai ngành ô tô vài năm sắp tới.