18/01/2024 11:26

Dòng chia sẻ này đã gây tranh cãi trên mạng xã hội. Bên cạnh những người đồng tình với quan điểm trên, không ít người cho rằng MC Đức Bảo đã thiếu tế nhị, làm tổn thương nhiều người làm cha mẹ có hoàn cảnh khó khăn.