28/07/2019 19:26

Theo lãnh đạo UBND xã, bà Huệ gặp tai nạn khi đang nhặt ve chai cách nhà 8km.