18/05/2023 16:49

Thảo thừa nhận trước đó có uống bia và sử dụng ma túy đá nên không biết đánh con trúng chỗ nào.