05/07/2021 16:11

Chỉ vì mẹ có "máu đỏ đen" mà 3 sao Việt này khốn khổ khi phải gánh nợ thay. Chủ nợ tới nhà siết đồ, tới cả điểm diễn chờ để lấy luôn cát-xê khi vừa hát xong.