12/09/2020 20:40

Do hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên trong cơn quẫn bách, một người phụ nữ quyết định kết thúc cuộc đời mình và suýt chút nữa đã khiến con, cháu phải vĩnh viễn ra đi. Dù không đồng tính với cách của người phụ nữ ấy, nhưng nhiều người vẫn cảm thông cho bà, bởi sự quẫn bách ấy, chẳng phải do bà gây ra…

18/10/2017 08:19

Cả 3 mạng người đều trong cơn nguy kịch và 99% đã đứng trước cửa tử, gia đình hai bên thì lòng đau như cắt, tâm lý kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh quanh quẩn trong đầu...

16/10/2014 09:54

"Đối với những người mẹ ép con chết cùng, thì chỉ có thể thông cảm một phần rất nhỏ, còn không một lời nói nào có thể biện minh cho hành vi tiêu cực ấy".

06/06/2014 16:33

Nhiều lần tôi và anh cãi nhau, tôi thấy mình như lạc lõng không có lối về, không còn đường đi. Nhiều lúc, tôi chỉ muốn ôm con chết chung cho khuất mắt chồng.