04/05/2022 13:49

Tại Nghệ An hiện nay có rất nhiều dự án bất động sản được khởi công xây dựng. Nổi bật nhất chính là Meysenses Lucia Bay.

28/04/2022 15:31

Hiện nay trên thị trường không có nhiều những sản phẩm bất động sản gắn liền với biển với sổ đỏ sở hữu lâu dài. Với các sản phẩm khu nghỉ dưỡng lại càng hiếm hơn.