30/01/2024 17:01

Việc lễ tạ cuối năm ở miền Nam thường được tiến hành ở 3 ngôi chùa linh thiêng nhất: chùa Bà, chùa Ông và miếu Bà Chúa Xứ.