01/01/2013 21:16

Lý do mà phía hải quan Mỹ đưa ra là Farah sinh ra ở Somalia.

25/11/2012 22:40

Đây chính là điệu nhảy sôi động xuất hiện tại Olympic London 2012.