24/09/2020 08:13

Cá song vang loài cá có kích thước lớn nhất trong họ cá mú với giá dao động từ 900.000 đến hơn 1 triệu đồng/kg.