31/12/2015 08:59

Khoảnh khắc giao giữa năm cũ và năm mới là thời gian lý tưởng để chúng ta suy nghĩ lại về những điều đã qua và đặt mục tiêu phấn đấu cho sự nghiệp của mình.