21/10/2016 14:14

Mặc dù đã qua tuổi 30 từ lâu nhưng Mỹ Tâm, Lý Nhã Kỳ, Hồ Quỳnh Hương vẫn chưa có ý định kết hôn trong tương lai gần.