08/11/2014 20:05

Vừa qua tuổi trăng rằm, các người đẹp này đã lên xe hoa về nhà chồng. Bước vào cánh cửa hôn nhân quá sớm có thể là quyết định vội vàng nên họ đã ly hôn không lâu sau đó.