01/08/2014 05:00

Ngày càng nhiều người đẹp trong showbiz Việt sẵn sàng sinh con dù chưa lên xe hoa.