07/06/2019 15:26

Nam thanh niên làm dân quân tự vệ bước đầu thừa nhận chở cô gái 20 tuổi vào quán cà phê chiếu phim, rồi thực hiện hành vi đồi bại.