04/01/2020 09:30

Từ câu nói tưởng như đùa của người bạn cùng phòng, Mã Gia Tước (sinh năm 1981, người Trung Quốc) tức giận và lên kế hoạch giết chết bạn cùng phòng.