17/11/2020 17:07

Trong lúc chơi đùa bên bờ sông, em Hải sẩy chân dẫn đến đuối nước. Qua 3 ngày tích cực tìm kiếm, thi thể của em H. đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.