10/04/2018 17:45

Một sinh viên trường cao đẳng ở Sài Gòn đã nhảy từ tầng 3 của trường xuống dưới, nhưng may mắn rơi trúng mái cửa sổ tầng 2.