03/04/2022 11:47

Nam thanh niên được người dân phát hiện tử vong trong tư thế nằm ngửa vào mộ, trên người dính đầy bùn.