08/07/2023 21:58

Nhiều kỷ lục về nhiệt độ, nắng nóng trên thế giới liên tiếp bị phá vỡ trong những ngày qua. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, El Nino không phải là “thủ phạm” duy nhất.