29/04/2015 16:47

Chỉ tính riêng ở Nepal, số người thiệt mạng trong thảm họa động đất đã lên đến 5.057 người. Chính phủ Nepal đã tuyên bố quốc tang 3 ngày.