09/04/2021 08:02

5 nét "dị tướng" này theo quan điểm thẩm mỹ hiện đại là chưa đẹp nhưng theo nhân tướng học đây lại là điềm đại cát đại lợi, dự báo 1 hậu phận được bề trên ưu ái, phù trợ.