14/06/2020 08:49

Theo nhân tướng, nhìn ngấn cổ tay có thể dự đoán được tích cách, tài vận và tuổi thọ của một người.

02/12/2018 16:46

Theo nhân tướng học, chỉ cần nhìn ngấn cổ tay có thể đoán biết được sức khỏe, vận mệnh trong tương lai của bạn.