18/07/2017 14:11

Vì nghe theo lời của bạn gái, người đàn ông Mỹ đã gặp may.