07/02/2024 16:20

Nghệ sĩ Chu Hùng, người đóng vai Thế Chột trong Người phán xử đã qua đời.

19/07/2017 11:17

Nghệ sĩ Chu Hùng khẳng định gia đình ông không làm điều gì trái pháp luật đến mức bị cắt điện, nước. Nhưng nhiều hàng xóm lại tiết lộ một khía cạnh khác của câu chuyện.