04/12/2014 14:45

Trấn Thành ngược xuôi chạy 2 show liên tục, Việt Hương đón sinh nhật trên trường quay là những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong chương trình.