17/01/2014 13:38

Tính đến nay, có thể nói Hiệp Gà đã có hai đời vợ và không ít người yêu 'hờ", người yêu "thật".

28/07/2012 09:55

Khép lại 11 chuyện tình của sao Việt, Hiệp "gà" và Thanh Quý có kết thúc riêng nhưng tất cả đều là kết thúc buồn.