03/06/2020 11:41

Chẳng ai muốn đối phương mất hứng khi giao tiếp. Dưới đây là những sai lầm trong đối thoại khiến bạn mất điểm nghiêm trọng, thậm chí khiến mối quan hệ rơi vào bế tắc.

31/03/2020 07:59

Lòng người như bể khôn dò, đừng vội vã đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, hay ấn tượng đầu tiên.

30/01/2020 21:36

Muốn biết nhân cách của một người có tử tế hay không, hãy nhìn vào những hành động "nhỏ bé" này của họ. Làm người biết mặt khó biết lòng.

17/07/2017 10:17

Ghi nhớ 9 điều tối kỵ dưới đây, bạn sẽ là người làm chủ trong mọi cuộc trò chuyện và tất nhiên, bạn cũng dễ dàng đạt được mục đích giao tiếp của mình.