28/06/2018 16:36

Làm việc liên tục khiến bạn dễ rơi vào tình trạng căng thẳng và kiệt sức. Nghỉ giải lao sẽ làm mới tâm trí, bổ sung nguồn lực tinh thần và giúp bạn trở nên sáng tạo hơn.