13/08/2019 16:23

Liên quan đến vụ 40 công nhân làm việc trong Công ty TNHH Grand Wood nghi ngộ độc do thuốc diệt mối.