08/08/2015 09:01

Sở Y tế Vĩnh Long đề nghị xử lý cơ sở bán bánh mì và nơi bán chả lụa do làm 41 người ăn ngộ độc.