17/09/2018 15:33

"Gia đình nạn nhân bị nhiễm độc, còn nhiễm độc qua đường nào thì phải chờ kết luận", lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng khẳng định.

06/08/2017 04:05

Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai đã chỉ ra những cách giúp người thích ăn hải sản không bị nhiễm độc.