18/03/2013 13:54

Ba chuyến trước họ chỉ rượt đuổi, nhưng chuyến biển này họ ỷ tàu to máy lớn, được trang bị đầy đủ súng đạn nên uy hiếp tấn công tàu cá của ông.