02/02/2014 06:00

Nhân năm con ngựa, chúng ta hãy thong thả lần giở xem con vật quan trọng này biểu tượng cho điều gì ở các nền văn hóa khác nhau.