14/07/2020 08:29

Chị Ngọc cho biết, quan điểm của gia đình chị mong muốn cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân, mục đích của anh Đức vì sao con chị đang đi vào trong trường rồi lại lôi ra ngoài để đánh và hành hung.